Kontakt

Jag prioriterar personlig kontakt under utvecklingen för bästa resultat. Under arbetets gång finns det stora möjligheter att påverka utformning och funktionalitet. Verksamheten bedrivs på fritid vid sidan om mitt vanliga arbete.

Kontakta mig, så diskuterar vi om det jag har att erbjuda passar dig och din kassa. På telefon säkrast efter kl 17.00 vardagar eller när som helst på helger.

Telefon: 070-68 241 68

E-post: tho_enq@hotmail.com